Weer meer toetsen afgenomen met Questionmark Perception VU in 2012

#ictovu #yam Net als in 2011 hebben we het aantal afgenomen toetsen via Questionmark Perception op de VU in kaart gebracht van 2012. Dus van 2012. Beetje laat, dat wel. Maar beter laat dan nooit.

aantallen afgenomen QMP toetsen 2012
aantallen afgenomen QMP toetsen 2012

En de groei zet nog steeds gestaag door. Een paar ups-and-downs. Maar het gaat goed. Naar verwachting zal de Digitale Toetszaal van de VU die in 2013 in bedrijf is genomen en het in gang gezette onderwijsintensiveringsproject bij Faculteit der Rechtsgeleerdheid deze aantallen nog verder opstuwen (hoewel we in dat laatste kader de meeste toetsen naar verwachting gaan afnemen via Blackboard – wist u dat de laatste update en SP van Bb de toetsmodule echt tot een werkbaar instrument maken?).

Advertisements

Geven multiple-choice vragen een te rooskleurig beeld van de kennis van een student?

Een interessant artikel van Funk en Lauri Dickson over het verband tussen de scores op ‘parallele toetsen’ van multiple-choice en Short Answer vragen. Geven multiple-choice vragen een te rooskleurig beeld van de kennis van een student?

Ik heb helaas geen digitale toegang tot het volledige artikel. Ik kan dus niet beoordelen in welke mate de raadscore in de gesloten vragen is verdisconteerd. Als iemand wel toegang heeft en nog iets kan uitweiden over dit onderwerp. Reageer!

Multiple-Choice and Short-Answer Exam Performance in a College Classroom

Abstract

The authors experimentally investigated the effects of multiple-choice and short-answer format exam items on exam performance in a college classroom. They randomly assigned 50 students to take a 10-item short-answer pretest or posttest or two 50-item multiple-choice exams in an introduction to personality course. Students performed significantly better on items presented in a multiple-choice format. The high internal validity achieved with matched test items, manipulation of item type order, and manipulation of student expectancy across exams was complemented by high external validity and pedagogical ecology afforded by the college classroom, extending previous laboratory findings. Performance on multiple-choice exams may provide inaccurate information to instructors concerning student learning and overestimate students’ learning of course information.

Klik hieronder voor toegang tot het abstract.

Multiple-Choice and Short-Answer Exam Performance in a College Classroom.

Nakijkfrustratie

Ik liep tegen een post van Jason B. Jones aan op The Chronicle of Higher Education. Jason vertelt dat hij veel minder frustraties heeft bij het nakijken van online studenten dan van studenten die hij kent via colleges of werkgroepen. Zelf ben ik in het verleden een docent Mechanica geweest.

Ik herken me zelf heel goed in de frustraties die Jason beschrijft tijdens het nakijken van studenten die hij kent en zelf heeft lesgegeven:

When I’m grading in a face-to-face class, all manner of thoughts disrupt my grading flow. For example, I’ll be frustrated that several people missed a basic point that we went over in detail during class. Rather than focusing on the papers, I’ll start re-hashing the class activity when we covered the point. (There is a small chance that I’m not right.) Or I’ll remember that, during said activity, the student wasn’t paying attention, or was absent, or whatever. Or I’ll start revisiting things I should’ve said more clearly that might’ve made a difference. (Because it’s all about me, right? Knowing that’s not true, and yet still being consumed by self-recrimination, is my usual mental state during grading binges.) Lots of times I’ll find myself torn between my sense of how the student’s doing in class (from participation and other cues) and the quality of the work submitted.

Ik ga er vanuit dat veel docenten dit kennen.

Daarom is het interessant om Jason’s beleving te lezen van het nakijken van studenten die hij niet persoonlijk kent en die hij niet persoonlijk heeft lesgegeven. Klinkt wel redelijk positief.

My Online Summer: Grading – ProfHacker – The Chronicle of Higher Education.

En vergelijk dat ook eens met het verhaal van een  ‘professionele beoordelaar’ die heeft gewerkt bij de grote commerciele testbedrijven uit de VS. Is dat anders? Interessante kost.

‘My Misadventures in the Standardized Testing Industry’

Increased Structure and Active Learning Reduce the Achievement Gap in Introductory Biology

Getipt door onze eigen Ad Valvas: Massale colleges hoeven niet slecht te zijn voor het onderwijs, zolang docenten hun studenten bij de les houden met korte opdrachten, gerichte vragen en wekelijkse toetsen. Aha, een stokpaardje van me natuurlijk.

Science, technology, engineering, and mathematics instructors have been charged with improving the performance and retention of students from diverse backgrounds. To date, programs that close the achievement gap between students from disadvantaged versus nondisadvantaged educational backgrounds have required extensive extramural funding. We show that a highly structured course design, based on daily and weekly practice with problem-solving, data analysis, and other higher-order cognitive skills, improved the performance of all students in a college-level introductory biology class and reduced the achievement gap between disadvantaged and nondisadvantaged students—without increased expenditures. These results support the Carnegie Hall hypothesis: Intensive practice, via active-learning exercises, has a disproportionate benefit for capable but poorly prepared students.

See full report here:

http://www.sciencemag.org/content/332/6034/1213.full.pdf?sid=300d592c-c2b5-4039-a23a-0aadb6b5f027

>checklist Tentamen- en toetsbeleid « Studiesucces

>Een nieuw item op de site Studiesucces HO. Elke week goede informatie over studiesucces. Vandaag een item gerelateerd aan Tentamen- en toetsbeleid. Vul een checklist in en bepaal snel waar uw opleiding verbeteringen kan aanbrengen.

3. Tentamens en toetsbeleid ja nee +
1. Het niveau van de tentamens past bij het aangeboden onderwijs.        
2. De inhoud van tentamens sluit aan bij het aangeboden onderwijs.        
3. De tentamens worden voorgelegd aan een toetscommissie.        
4. De tentamens of andere toetsen worden verspreid over het jaar aangeboden.        
5. In de propedeuse wordt tijdig een representatieve toets aangeboden.        
6. etc
       
       

Klik op de link hieronder voor het artikel

checklist Tentamen- en toetsbeleid « Studiesucces

>Problemen in Tsjechië met centraal eindexamen – zelfs de premier moet inspringen

>Afgelopen zaterdag verscheen onderstaand bericht in de Trouw. Een zeer relevant bericht in het licht van mijn eigen werk. Wat kan er namelijk gebeuren als er nieuwe examens worden ingevoerd?

Het vaststellen en vooral communiceren van verwachtingen ten aanzien van toetsing zijn zeer belangrijk. Wat moet je namelijk doen als je aan het eind van een opleiding (of cursus) tentamens afneemt waarvoor meer dan 30% van de kandidaten zakt? Is het onderwijs dan niet goed? Of is de toets niet goed? Of is er misschien met beiden wat aan de hand? Of klopt het precies?

Lees het artikel in Trouw.

>AD Binnenland – Groningse studenten halen massaal onvoldoende

>Toetsen en Tentamineren. Het blijft een wonderlijk geheel!

Van de vijfhonderd studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen die zich eind augustus inschreven voor een hertentamen Europees recht, hebben slechts dertig een voldoende gehaald. Nog nooit eerder waren de resultaten van een hertentamen Europees recht in Groningen zo slecht.

Klik hieronder voor het volledig bericht.

AD Binnenland – Groningse studenten halen massaal onvoldoende (512729)