Nakijkfrustratie

Ik liep tegen een post van Jason B. Jones aan op The Chronicle of Higher Education. Jason vertelt dat hij veel minder frustraties heeft bij het nakijken van online studenten dan van studenten die hij kent via colleges of werkgroepen. Zelf ben ik in het verleden een docent Mechanica geweest.

Ik herken me zelf heel goed in de frustraties die Jason beschrijft tijdens het nakijken van studenten die hij kent en zelf heeft lesgegeven:

When I’m grading in a face-to-face class, all manner of thoughts disrupt my grading flow. For example, I’ll be frustrated that several people missed a basic point that we went over in detail during class. Rather than focusing on the papers, I’ll start re-hashing the class activity when we covered the point. (There is a small chance that I’m not right.) Or I’ll remember that, during said activity, the student wasn’t paying attention, or was absent, or whatever. Or I’ll start revisiting things I should’ve said more clearly that might’ve made a difference. (Because it’s all about me, right? Knowing that’s not true, and yet still being consumed by self-recrimination, is my usual mental state during grading binges.) Lots of times I’ll find myself torn between my sense of how the student’s doing in class (from participation and other cues) and the quality of the work submitted.

Ik ga er vanuit dat veel docenten dit kennen.

Daarom is het interessant om Jason’s beleving te lezen van het nakijken van studenten die hij niet persoonlijk kent en die hij niet persoonlijk heeft lesgegeven. Klinkt wel redelijk positief.

My Online Summer: Grading – ProfHacker – The Chronicle of Higher Education.

En vergelijk dat ook eens met het verhaal van een  ‘professionele beoordelaar’ die heeft gewerkt bij de grote commerciele testbedrijven uit de VS. Is dat anders? Interessante kost.

‘My Misadventures in the Standardized Testing Industry’

Advertisements

>Examencommissies in het Hoger Onderwijs kunnen verbeteren

>Vorig jaar heeft de inspectie van het onderwijs onderzoek gedaan naar het functioneren van de examencommissies in het Hoger Onderwijs.

Tot de taken van de examencommissie behoren onder andere het aanwijzen van examinatoren en het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens tentamens. In het wetsvoorstel Versterking Besturing van december 2008 wordt de rol van de examencommissie versterkt. De commissie bepaalt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Tot de taken die de examencommissies zullen uitoefenen behoort onder andere “het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens”. Nog explicieter dan nu zal de examencommissie volgens de beoogde wetgeving het gezaghebbende orgaan zijn dat de kwaliteit van examens en daarmee het eindniveau van studenten garandeert.
In het hier beschreven onderzoek is nagegaan of examencommissies garant staan voor het eindniveau van studenten. De centrale vraag in het onderzoek door de inspectie luidde: Staat de examencommissie er garant voor dat studenten aan wie een diploma wordt uitgereikt het beoogd niveau van de opleiding hebben gerealiseerd?
De eindconclusie van het onderzoek luidt dat examencommissies ten dele garant staan voor het eindniveau. Bij de ene commissie is deze garantie aannemelijker dan bij de andere.
Naar aanleiding van de conclusie geeft de inspectie de aanbeveling dat over het geheel genomen versterking van de examencommissies is geboden. Een wettelijke verankering hiervan zoals voorzien in het wetsvoorstel Versterking Besturing die versterking biedt op het punt van onafhankelijkheid, deskundigheid, kwaliteitszorg en de rol van externen is hiertoe een goede eerste stap.

Boekhouder of wakend oog