Scoring, Analysing and Presenting Attractive Exam Reports with R

At the upcoming Technology Enhanced Assessment Conference, Monika Vaheoja of 10voordeleraar will present her demo of the paper: Scoring, Analysing and Presenting Attractive Exam Reports with R.

R is a versatile programming environment for statistics calculations and visualisation.

You can find the materials of the demo through this link.

Advertisements

Weer meer toetsen afgenomen met Questionmark Perception VU in 2011

#ictovu #yam Net als vorig jaar hebben we het aantal afgenomen toetsen via Questionmark Perception op de VU in kaart gebracht. Het is interessant om te kijken door wie de meeste toetsen worden afgenomen en of er groei zit in het aantal afgenomen toetsen. Ook krijgen we steeds meer handigheid in het analyseren van deze gegevens waardoor we wat verfijnder kunnen kijken.

Op basis van de analyse van vorig jaar kunnen we zeggen dat er nog steeds groei is. Namen we in 2009 nog ongeveer 173.800 toetsen af, in 2011 is dit gestegen naar ongeveer 216.030. Helaas kan aan de hand van de gegevens niet goed vastgesteld worden welke toetsen summatief zijn (tentamens) en welke formatief (oefentoetsen, interactieve oefeningen e.d.) en welke deels summatief zijn (tussentoetsen die meetellen voor een eindcijfer).

Ook hebben we meer inzicht in het aantal toetsen dat wordt gestart en dat daadwerkelijk wordt beëindigd. In totaal werden in 2011 230.254 maal een toets gestart, maar werden daarvan ‘slechts’ in 193.200 situaties de toets ook helemaal tot het einde toe gemaakt. Het verschil zit vaak bij oefentoetsen die geen einde hebben (je kan oneindig dooroefenen) of oefentoetsen waarbij studenten uiteindelijk niet op de submit-knop willen drukken. Er kan gesteld worden dat het totale aantal toetsen dat geacht kan worden te zijn ‘afgenomen’  inderdaad zo rond de 216.000 stuks ligt. Dat komt neer op zo’n 590 toetsen gemiddeld per dag. Het maximaal aantal toetsen dat op één dag werd gestart bedroeg 6662 toetsen op 24 januari 2011.

Ik vind het een mooie lijst. De groei lijkt wat af te vlakken, ergo: er is ruimte voor meer groei.

Helaas hebben we geen gegevens over het aantal toetsen dat via Blackboard wordt afgenomen, maar deze zouden bij onderstaande aantal kunnen worden opgeteld om de inzet van digitaal toetsen (met gesloten vragen) op de VU nog beter te duiden. En als de inzet van SafeAssign en de toekomstige inzet van bijvoorbeeld Turnitin en andere tools voor het inleveren, en (semi)automatisch nakijken van vragen en opdrachten (denk aan Wiskundetoetsen bij FEWEB of Statistics Quizzes bij FPP via MyStatlab van uitgeverij Pearson), dan worden de beelden nog interessanter.

Ik hoop dat het gebruik de komende jaren gestaag verder zal stijgen en dat de nakende komst van de digitale toetszaal hier aan bij zal dragen.

ClassMarker – Online Testing Free Quiz Maker Create the Best web-based quizzes

Weer een nieuwe online quizzing tool (althans voor mij). Ziet er heel aardig uit. Een mooie concurrent voor bijvoorbeeld ZOHO Challenge.

Easily Create First-Class Web Based Quizzes & Tests!

The Best Online Testing for Business & Education

ClassMarker’s secure, professional web-based testing service is an easy-to-use, customizable online quiz maker for business training & educational assessment with tests and quizzes graded instantly – saving hours of paperwork!

ClassMarker – Online Testing Free Quiz Maker Create the Best web-based quizzes.

>Digitale verwerking van handgeschreven tentamens – Checkmate van ErasmusMC

>

Gisteren hadden we op de VU een informatie-uitwisselingsbijeenkomst van de VU, ErasmusMC, UMC Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen. De bijeenkomst was gericht op het elkaar informeren over de wijze waarop een digitaal toetssysteem gekozen zou kunnen worden en hoe zo’n systeem onderwijskundig, logistiek, financieel, organisatorisch en technisch ingericht zou moeten worden. Daar leer ik zelf ook altijd veel van. Tot mijn verassing vertelde het ErasmusMC over hun systeem om handgeschreven tentamens via een digitaliseringsslag te gaan beoordelen. Dat systeem hebben ze als sinds 2005-2006 en het werkt daar naar grote tevredenheid. Ik zie een kans voor de VU….. 
Checkmate
Checkmate is het tentamenverwerkingssysteem van de opleiding Geneeskunde. Het systeem is ontwikkeld door de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten (Erasmus MC). Het voorziet in een scan-, nakijk-, inzage- en archiefprogramma voor de antwoorden op meerkeuze –en open vragen. Verder zijn er koppelingen gerealiseerd met Osiris, TiaPlus (tentamenanalyse programma) en PersInf (personeelssysteem) en is er een managementsysteem gebouwd, waarmee alle processen rond tentamenverwerking kunnen worden gemonitord. In de bijgevoegde PDF-PowerPointpresentatie is achtergrondinformatie over Checkmate te vinden.
De leden van het ICTO Platform geven aan dat checkmate een perfect systeem is om problemen rondom de organisatie van het hele tentamenproces (van voorbereiding tot nazorg) op te lossen. Vanuit het Platform wordt geopperd dat het afnemen van tentamens via de computer nog een extra efficiëntieslag kan opleveren. In de praktijk geeft op dit moment vooral de capaciteit van computerzalen een probleem.
Checkmate wordt de komende maanden verder geoptimaliseerd zodat het begin 2006 werkt op de beoogde manier. Faculteiten die geïnteresseerd zijn kunnen zich daarna bij Erasmus MC melden. Meer informatie over Checkmate is op te vragen bij Roel Verkooyen (r.verkooijen@remove-this.erasmusmc.nl).
Klik hieronder voor meer informatie.

Verslag 8 september 2005: EUR.nl