GradeWork van Xebic – Ook een interessant nakijk- en archiveringsgereedschap voor opdrachten

gradeworkHet nederlandse bedrijf Xebic heeft bij SURF op 6 oktober j.l. een demonstratie gegeven van hun online ‘opdracht-inleveromgeving’ GradeWork. Het is een aan SURFconext gekoppelde ‘summatieve-toetsing-logistiek-ondersteunende webomgeving om:

  • documenten in te laten leveren door (groepen) studenten
  • beoordelaars aan de opdrachten te koppelen
  • beoordelingscriteria in te voeren en mee na te kijken
  • ingeleverd werk (PDF, Word, MP4 etc) te archiveren (archiveren in ‘the best of breed’)
  • plagiaatcontrole uit te voeren (met Urkund)

Het lijkt een mooi systeem. Er wordt ook veel met mailnotificaties gewerkt (dat ontbreekt ten ene male in Blackboard bijvoorbeeld)

Natuurlijk is dergelijke functionaliteit ook al aanwezig in de huidige LMS-en zoals Turnitin, Canvas, Blackboard of Moodle. De docent kan horizontaal nakijken, verticaal en anoniem, met rubrics e.d.). In Blackboard heb je bijvoorbeeld ook de optie voor ‘delegated grading’ waarmee docenten onafhankelijke beoordelingen kunnen uitvoeren van opdrachten waarna er tot ‘reconciliation’ kan worden overgegaan (het beslissen over het uiteindelijke cijfer).

Binnen GradeWork is een belangrijke rol weggelegd voor een administrator die zorg draagt voor allerlei toewijzingen. Dat zijn toewijzingen van studenten, groepen, beoordelaars, etc., maar ook van bijv. beoordelingsformulieren e.d.). Via dashboards zijn overzichten te genereren over de voortgang van het nakijkproces. Maar ook per student kun je een overzicht krijgen van ingeleverd werk. Een interessant punt van GradeWork is dat het ingeleverde werk niet per cursus wordt opgeslagen, maar als type binnen het gehele curriculum.

GradeWork kan via Open Onderwijsstandaarden (webservices) gekoppeld worden aan andere systemen zoals de LMS, SIS, tentameninschrijving etc. Ze willen ook een LTI koppeling gaan ontwikkelen.

Xebic wil de markt veroveren en zijn op de goede weg met dit systeem.

Een grote vraag voor de toekomst blijft hoe formatieve toetsomgevingen, LMS-en, SIS-en, roostersystemen en dit soort nakijksystemen naar elkaar toe gaan groeien en met elkaar een coherent, beheersbaar en begrijpelijk geheel gaan vormen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s