Team Based Learning en Readiness Assurance Tests (RATs)

Ik ben de laatste tijd zeer geïntrigeerd geraakt door Team Based Learning en de rol van Readiness Assurance Tests daarbinnen.

Team Based Learning is eigenlijk al een vrij oud concept, maar heeft binnen Nederland (nog) niet echt weerklank gevonden. Natuurlijk, in Nederland werken studenten veel in groepen binnen practica, bij projecten of bij probleem gestuurd onderwijs, maar dat is toch weer anders dan bij Team Based Learning. Ik weet dat het AMC hier komend academisch jaar ook mee aan de slag gaat.

De Readiness Assurance Test (RAT) is een belangrijk onderdeel in dit concept. Het lijkt op een bepaalde manier op de ConcepTest approach van Mazur, maar het dient een ander doel. De RAT is vooral bedoeld om studenten te stimuleren om de stof voor een bepaalde bijeenkomst vooraf te bestuderen en om de team-spirit onder studenten te verbeteren.

Eerst maken studenten daarom een individuele toets (iRAT) en daarna (met dezelfde vragen) mogen ze in teams overleggen over dezelfde toets en opnieuw antwoorden bedenken (tRAT). Het geeft ze de mogelijkheid om intensief te discussieren over de vragen, de antwoorden en rationales voor correcte of incorrecte antwoorden. Antwoorden van zowel de individuele studenten als de groepen worden ergens opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor allerlei doeleinden (analyse door docent, bonuspuntjes etc.)

tRatOp dit moment zit ik in een college-zaaltje waarin de docent de eerste keer een readiness assurance test uitvoert. De test is vrijwillig. De studenten kunnen geen punten o.i.d. verdienen. En ze gaan behoorlijk los. Bij het individuele deel zijn ze heel geconcentreerd op hun eigen vragen. Bij het teamdeel overleggen ze uitgebreid.

De docent laat de individuele studentantwoorden via Socrative inleveren, De teamantwoorden moeten ze in Blackboard inleveren. Daarbij moeten ze voor de teamantwoorden ook bij het antwoorden aangeven waarom ze denken dat hun antwoord goed is.

Direct na het inleveren van de antwoorden gaat de docent na hoe de individuen en de teams hebben gescoord. Vragen waar veel studenten en teams moeilijkheden mee hebben gaat de docent daarna uitgebreider behandelen.

Ik ga er proberen eens wat meer mee te doen.

Meer informatie:

  • Michaelsen, L. K., & Sweet, M. (2008). The essential elements of team-based learning. New Directions for Teaching and Learning, 2008(116), 7–27.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s