Bijna 5 december: Sinterklaasexamen

Via de SOP list van Diny Ebrecht ontving ik onderstaande examenprocedure “ter lering ende vermaeck”:

 

Uit: Enige richtlijnen voor bisschoppen en andere verhalen

Godfried Bomans, 1987, Amsterdam, De Boekerij

“… Wat wij dus vragen is de instelling van een examencommissie, die deze zaak eens krachtig ter hand neemt. Ieder die Sinterklaas wil zijn, doorlope een spoedcursus van tenminste drie maanden en legt na afloop een proeve af. Hij komt binnen, strooit wat pepernoten in het rond, houdt een toespraak en verwijdert zich daarna. Hierna mag hij binnenkomen, om te horen of hij geslaagd is dan wel gezakt. Hij kan ook een herexamen krijgen, hetzij over het geheel, hetzij over een onderdeel, b.v. het werpen der noten.

Ik zou hoge geestelijken, tot de rang van Deken, van deze cursus willen vrijstellen. Men mag aannemen, dat zij genoeg praktijk bezitten. Ook oude pastors dienen te worden gedispenseerd. Voorts al diegenen, die al van zichzelf heilig zijn. Het lijkt mij ongepast iemand te examineren, die op zijn eigen houtje al zover gekomen is….”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s