Het is gelukt – digitaal toetsen op grote schaal op de VU binnenkort mogelijk #ictovu

Een goede methode om je doelen te realiseren is om deze doelen kenbaar te maken bij anderen. Dit zorgt ervoor dat je meer commitment afgeeft om je doelen te bereiken. En ik moet zeggen: het heeft gewerkt! De VU beschikt komend jaar over een digitale toetszaal met 385 werkplekken. De VU is niet meer de eerste met zo´n zaal (Saxion Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Rijksuniversiteit Groningen gingen ons voor), maar wel zeker de grootste. Waarschijnlijk de grootste in Europa.

Sinds ik zelf digitale tentamens heb afgenomen in mijn rol als docent Mechanica aan de Haagse Hogeschool – way back in de jaren negentig van de vorige eeuw – heb ik tegen anderen vaak gezegd dat het een sine qua non zou moeten zijn voor hoogwaardig onderwijs om een grootschalige digitale toetsvoorziening voor docenten en studenten te hebben. Digitaal ondersteund leren moet samengaan met digitaal toetsen. Studenten moeten niet meer met de hand schrijven, maar tekstverwerken. Toetsen moeten digitaal kunnen worden ingevuld en kunnen worden voorzien van multimedia. Studenten moeten gebruik kunnen maken van beroepssoftware tijdens toetsen. Digitaal onderwijs maken en uitvoeren is leuk en nuttig, maar digitaal toetsen is in mijn beleving de taart onder de slagroom. Zie ook mijn column op de SURFspace site.

Gezien de grote problemen die ik ervaarde om het management, logistiek ondersteuners, IT-staf en financiële organisatie te motiveren om de docent actief en adequaat te ondersteunen in dit streven, heb ik me toen al voorgenomen om ooit ergens een grootschalige digitale toetsvoorziening voor elkaar te boksen.

In 2003 was ik een half jaartje interim-coordinator van het toenmalige ICT Onderwijscentrum van de VU. In die positie kon ik geld en middelen vrijmaken om voor de VU een centraal ondersteund digitaal toetssysteem in de lucht te brengen. Op kleine schaal weliswaar. Voor weinig geld. Ik heb opleidingen en docenten weten te motiveren om digitale tentamens te ontwikkelen en af te nemen tot groepen tot wel 300 studenten, verdeeld in meerdere shifts over kleine computerzaaltjes. De docenten (en wijzelf) namen alle logistieke problemen op de koop toe; tenminste onder het vooruitzicht dat er ooit een voldoende grootschalige voorziening zou zijn om dit zonder de overload aan logistiek te hoeven doen. Ik heb dat vaak herhaald en heb de laatste vijf jaar ook verkondigd binnen en buiten de VU dat die zaal er toch ‘echt wel heel binnenkort zou komen’. De bureaucratische molens draaien echter langzaam en niet alle beslissers op de VU waren overtuigd van het nut en de noodzaak van zo’n voorziening. Ik heb meerdere versies van plannen moeten schrijven om het idee financieel, politiek en onderwijskundig goed te positioneren. Ongeveer een jaar geleden werd het plan opgepikt en omarmd door mijn nieuwe baas en de voorzitter van de Werkgroep Onderwijs en ICT. Zij brachten voldoende gewicht in de schaal om het CvB positief te laten besluiten over het inrichten en in gebruik nemen van de digitale toetzaal. Afgelopen juni 2012 hebben ze het plan goedgekeurd en in de eerste weken van 2013 moet de voorziening operationeel zijn en in gebruik worden genomen. Het liefst voor zoveel mogelijk cursussen met grote cohorten studenten.

Samen met ons team Onderwijsadvisering van de UBVU en UC-IT zullen we ervoor zorgen dat de faculteiten en docenten op een optimale manier gebruik kunnen maken van de voorziening. We willen dat de zaal minimaal 90% volgeboekt is in de tentamenperiode en dat er zoveel mogelijk gebruik van wordt gemaakt voor tussentoetsen tussen de tentamenperiodes om. Dat is nog een grote klus. Ik voorzie een proces om faculteit voor faculteit, docent voor docent de zaal te vullen. Een proces van bepalen welke tentamens er in plaats moeten vinden, inroosteren, voorlichten, trainen en ondersteunen, projectmatig ontwikkelen van toetsen,  afnemen van toetsen en analyseren.

Dus aan allen tegen wie ik gezegd heb dat die zaal ‘er echt binnenkort gaat komen’: dank voor het geduld en vertrouwen dat jullie hebben opgebracht. De zaal komt er nu echt binnenkort.

Advertisements

5 thoughts on “Het is gelukt – digitaal toetsen op grote schaal op de VU binnenkort mogelijk #ictovu

  1. Hoi Silvester! Gefeliciteerd, je ziet de aanhouder wint..
    Bij ons zullen komend jaar 300 tot 500 plekken worden gerealiseerd. Wel verdeeld over 2 zalen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s