Het is met gelukt om met EAC Outcomes een overzicht te genereren van het totaal aantal toetsen dat via Blackboard van de VU is afgenomen in 2011. Ik had al eerder geschreven over EAC outcomes. De ontwikkelaars van EAC Outcomes hebben op ons verzoek een aparte functie ontwikkeld om dit overzicht in één keer te kunnen genereren. Dat wil zeggen, de ruwe data kan via het systeem worden gedownload, waarna je in excel op basis van enige filtering, sommering en tabellering overzichten kan maken.

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel toetsen er op het niveau van welke faculteit online worden afgenomen en hoeveel keer die door studenten worden beantwoord. De totale som bestaat uit zowel formatieve als summatieve toetsen. Er is geen mogelijkheid om deze twee vormen te splitsten.

Het totaal aantal toetsen dat wordt afgenomen via Blackboard bedraagt zo’n 48.000 in 2011. Ik het gevoel dat er nog veel meer inzet van de toetsmodule mogelijk zou zijn. In het kader van het vergroten van het studiesucces aan de VU zal dat waarschijnlijk de komende jaren nader aandacht krijgen.

Ik heb in de één na laatste kolom ook de aantallen afgenomen toetsen in Questionmark Perception er naast gezet. Er zijn een paar opvallende punten te noemen.

  • Sommige faculteiten maken wel volop gebruik van de Blackboard toetsmodule, maar niet van Questionmark Perception en omgekeerd. Evenwel maken een aantal faculteiten ook van beide systemen gebruik.
  • Het aantal toetsen dat via Blackboard wordt afgenomen is aanzienlijk minder dan via Questionmark Perception. De grotere investering in tijd en ondersteuning om QMP toetsen specifiek geschikt te maken voor afname met specifieke features (zoals randomiseren, cumulatie, complexere vraagtypen, hoge performance) staat daar ook mee in verhouding. Tegelijkertijd dient de quiz module van Blackboard prima zijn doel om online toetsing laagdrempelig mogelijk te maken voor docenten.

Ik denk dat de gegenereerde gegevens een goed inzicht bieden in het gebruik van deze specifieke functie van een Digitale Leeromgeving zoals Blackboard en dat op basis daarvan gerichter onderstening aan faculteiten gegeven kan worden.

Advertisements

One thought on “EAC Outcomes revisited II – data-mining in de toetsmodule van Blackboard – enige resultaten van de VU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s