mc-tentamens of essaytentamens – de voorkeur van studenten #ictovu

Onlangs liep ik tegen een reviewartikel aan van Katrien Struyven, Filip Dochy and Steven Janssens met de welluidende titel Students’ perceptions about evaluation and assessment in higher education. Dat komt goed van pas bij een artikel uit de Ad Valvas van deze week: bladzijde 6 via  http://www.advalvas.vu.nl/images/AdValvasPDF/PDF/5920.pdf. De studenten roepen de VU op om het onderwijs niet nog gemakkelijker te maken en verwijzen daarbij naar het gebruik van meerkeuzetentamens:

“Mijn onderwijs vind ik vaak te slecht”, aldus Bakhuizen. “Als je ziet hoe gemakkelijk een tentamen te halen is, bijna altijd meerkeuzevragen.”

Wat zegt nu het reviewartikel van Struyven cs.?

Students’ preferences.

Students prefer the multiple-choice format to the essay type of examination is Zeidner’s (1987) conclusion for almost all dimensions of his inventory (i.e., perceived difficulty, anxiety, complexity, success expectancy, feeling at ease), both for boys and girls. There was only one dimension of which students thought that essay exams were more appropriate and thus more favourable than the multiple choice type namely for the purpose of representing one’s knowledge in the subject matter tested (Zeidner, 1987). Traub and McRury (1990) found similar results. Their students also report more positive attitudes towards multiple-choice tests on the grounds that these examinations seem easier to prepare, easier to take and may produce higher relative scores.

Nevertheless, these results do not apply for the entire group of students. Birenbaum and Feldman (1998) discovered on one hand that students with good learning skills, who have high confidence in their academic ability, tend to prefer the essay type of assessment to the multiple-choices of examinations. Conversely, students with poor learning skills, who tend to have low confidence in their academic ability, prefer the choice over the constructed-response type of assessment. The results also show that low test anxiety measures were related to positive attitudes towards the essay format. Students with high test anxiety, have more unfavourable attitudes towards the open ended format and a preference to the choice-response type. In contrast to Zeidner (1987) this study also indicated gender differences, with males having more favourable attitudes towards the choice response format than females (Birenbaum & Feldman, 1998).

Kortom: Studenten die minder competent zijn en meer toetsangst hebben prefereren mc-toetsing omdat ze denken dat dat gemakkelijker is, studenten die competenter zijn, prefereren essay-toetsen omdat ze denken dat ze zichzelf beter kunnen ‘laten zien’.

Struyven cs. gaan verder:

Assessment expectations.

The assessment expectation of a multiple-choice test versus an essay examination prepares students in a distinctive way. The performance of a multiple-choice test by students expecting this type of evaluation is not significantly different from that of students told to expect an essay type examination. However, students expecting an essay performed on this type of test significantly better than students told to expect a multiple-choice test. Thus, studying for an ‘expected’ essay exam seemed to have prepared students equally well for a multiple-choice or a constructed response test, whereas studying for an ‘expected’ multiple-choice test did not prepare students to take an essay examination (Traub & MacRury, 1990)

Kortom: Studenten die weten dat ze een mc-tentamen krijgen studeren oppervlakkiger dan studenten die weten dat ze een essaytentamen krijgen.

Wat kunnen we hieruit concluderen? Mijns inziens vier dingen.

A) Studenten die geïnterviewd worden weten blijkbaar niet dat ook bij mc-toetsen heel vaak flinke groepen studenten zakken.

B) Als docenten voor mc-tentamens systematisch hogere zak-slaaggrenzen aanleggen zal de indruk van studenten dat mc-tentamens ‘gemakkelijk’ zijn vanzelf  verdwijnen. En in principe zijn docenten ook gerechtigd om dat te doen (en studenten dragen zelf  ‘goede’ argumenten aan – “maak het ons vooral moeilijk, daar houden we van, het geeft niet dat onze mindere mede-studenten hiervoor moeten boeten”).

C) Een goede strategie om zowel de toetsing als het leerproces effectief en efficiënt vorm te geven is door tentamens deels uit mc-vragen en deels uit essayvragen op te bouwen.

D) De geïnterviewde studenten in de Ad Valvas zijn ofwel van het competente type ófwel van het incompetente type (die dat proberen te verhullen door mc-toetsen als gemakkelijk te classificeren).

Het volledige artikel van Struyven cs. is hier te vinden: https://perswww.kuleuven.be/~u0015308/Publications/Proof%20CAEH300401.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s