2e ronde tender Toetsing- en Toetsgestuurd Leren levert een mooie oogst aan projecten op

SURFfoundation heeft met de 2e ronde voor haar tender Toetsing- en Toetsgestuurd Leren een mooie oogst aan projecten kunnen selecteren. De goedgekeurde projecten lijken gevarieerder dan de projecten die gesubsidieerd zijn in de eerste ronde. Opvallend is dat de meeste goedgekeurde aanvragen zich (weer) bevinden in het medisch domein. Dat is in mijn ogen het logisch gevolg van de aard van dat domein en het feit dat dit onderwijsgebied in Nederland goed georganiseerd is. Ook krijgen  onderwijs en didactiek hierin systematisch meer aandacht dan in andere onderwijsdomeinen in Nederland. Professionele aandacht voor goed onderwijs uit zich dan ook in projecten die tot de verbeelding spreken en vooruitstrevend zijn, maar tegelijkertijd een realistisch karakter hebben.

Gelukkig is er ook een project dat zich met dertien universiteiten inzet voor het verbeteren van de universitaire lerarenopleiding door middel van digitale formatieve en summatieve toetsvormen. En dat is een goede zaak. Het zou mooi zijn als up-to-date assessmentvormen helpen om de studie en het beroep van docenten aantrekkelijker te maken. Hopelijk zullen die docenten-in-spé deze methoden voor assessment dan ook zelf gaan gebruiken in hun eigen toekomstige loopbaan.

Daarnaast ontvangt  een project van meerdere hogescholen subsidie om een vragenbank rondom bedrijfsadminstratie en boekhouden op te zetten.  Dat is volgens mij een heel logische stap voor een domein dat in principe heel stabiel is en dat  l studenten kent.

Een project om digitale toetsen voor het MBO te ontwikkelen gericht op de basisdomeinen taal en rekenen lijkt me ook een project dat een duidelijk doel kan dienen.

Tot slot is een ander project gehonoreerd dat ik erg belangrijk vind. In SCALA richten de deelnemende instellingen zich op peer-review en online beoordelen van open vragen en werkstukken. Zeker in het hoger onderwijs wordt nog heel veel getoetst met open tentamens en werkstukken. Het stroomlijnen van nakijkprocedures en in het inzetten van peer-reviewvormen kan bijdragen aan betere, efficiëntere en effectievere beoordelingsprocedures. Op die manier wordt bij studenten aandacht gegeven aan het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor werkstukken en wordt de  feedback-functie van toetsen meer evident. Bovendien is dit project in die zin generiek dat het zich niet beperkt tot een specifiek domein. De mogelijke uitstraling naar andere instellingen maakt dit project erg interessant. Dat lijkt mij pure winst.

Natuurlijk zijn ook nogal wat projectvoorstellen gesneuveld. Voor de indienders is dat altijd een teleurstelling. Het zou mooi zijn als zij zich hierdoor niet laten ontmoedigen. Ik hoop dat ze hun goede ideeën zinvol blijven vinden en de tijd en middelen vinden om ze alsnog te realiseren.

http://www.surffoundation.nl/nl/actueel/Pages/Hogeronderwijsontvangtruimtweemiljoenvoorimpulsdigitaaltoetsen.aspx

Advertisements

One thought on “2e ronde tender Toetsing- en Toetsgestuurd Leren levert een mooie oogst aan projecten op

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s