Een goed curriculum vraagt om een goede balans tussen formatief en summatief toetsen

Op de Onderwijsparade van Universiteit Utrecht van afgelopen 10 maart 2011 was Prof. Gibbs uitgenodigd voor een key-note lezing. (Gibbs is onder andere NIET bekend van de SOLO taxonomie: dat is nl Biggs ;-)). In zijn lezing gaf hij enige inzichten ten beste over de relatie tussen het formatieve cq. summatieve toetsen en de kwaliteit van onderwijs.

Ik was al van plan om over zijn lezing iets aan mijn collega’s te vertellen, maar was er nog niet toe gekomen. Gelukkig was bij de lezing ook Yvonne van de Meent van de Algemene Onderwijsbond aanwezig. Zij heeft de hoofdlijn van het verhaal van Gibbs al verwoord. De kop die bij het artikel zit (Toetsen zit leren in de weg) kan ik helaas niet onderschrijven.

Feedback is volgens Gibbs essentieel. Het geven van inhoudelijke feedback in combinatie met cijfers maakt dat de inhoudelijke feedback echter niet meer wordt gelezen of gebruikt. Het geven van snelle inhoudelijke en procesmatige feedback is erg belangrijk (“Rather Quick and Dirty, than Slow and Perfect”); feedback pas na één of twee weken werkt niet meer want de student is allang met andere dingen bezig. De feedback moet ook gericht zijn op het in de toekomst beter kunnen presteren door een student. In een curriculum moeten daarom ook niet teveel verschillende onderwijs- en toetsvormen worden opgenomen.

Gibbs geeft een aantal tips om de hoeveelheid ‘nakijkwerk’ onder controle te houden: peer review toepassen, steeksproefgewijs nakijken, formatieve beoordelingen tussentijds uitvoeren, modelbesprekingen tijdens contacturen uitvoeren.

Natuurlijk moet een instelling wel een goed beleid hebben om te bepalen of studenten voldoen aan de standaarden die men wenselijk acht. Het geven van beoordelingen (zakken/slagen cq. cijfers) blijft om die reden dan natuurlijk wel belangrijk. Het goed nadenken over de formatieve en summatieve toetsmix in een curriculum is van essentieel belang voor goed en motiverend onderwijs. Dat is helaas een wat minder lekkere oneliner dan te stellen dat toetsen het leren in de weg zit.

 

Gibbs, G. (2010). Using assessment to support student learning. Leeds Metropolitan University.

Advertisements

3 thoughts on “Een goed curriculum vraagt om een goede balans tussen formatief en summatief toetsen

  1. Wij zijn de mogelijkheid aan het verkennen van een koppling tussen een digitaal curriculum info systeem en de digitale toetsbank om het proces zoals beschreven in dit artikel beter te vervolgen.
    Heeft iemand daar ervaring mee?

    1. Klinkt interessant Wil. Ik heb hier geen ervaring mee, maar ik wil best een keer van gedachten wisselen over hoe zo’n koppeling er idealiter uit zou moeten/kunnen zien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s