>Examencommissies in het Hoger Onderwijs kunnen verbeteren

>Vorig jaar heeft de inspectie van het onderwijs onderzoek gedaan naar het functioneren van de examencommissies in het Hoger Onderwijs.

Tot de taken van de examencommissie behoren onder andere het aanwijzen van examinatoren en het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens tentamens. In het wetsvoorstel Versterking Besturing van december 2008 wordt de rol van de examencommissie versterkt. De commissie bepaalt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Tot de taken die de examencommissies zullen uitoefenen behoort onder andere “het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens”. Nog explicieter dan nu zal de examencommissie volgens de beoogde wetgeving het gezaghebbende orgaan zijn dat de kwaliteit van examens en daarmee het eindniveau van studenten garandeert.
In het hier beschreven onderzoek is nagegaan of examencommissies garant staan voor het eindniveau van studenten. De centrale vraag in het onderzoek door de inspectie luidde: Staat de examencommissie er garant voor dat studenten aan wie een diploma wordt uitgereikt het beoogd niveau van de opleiding hebben gerealiseerd?
De eindconclusie van het onderzoek luidt dat examencommissies ten dele garant staan voor het eindniveau. Bij de ene commissie is deze garantie aannemelijker dan bij de andere.
Naar aanleiding van de conclusie geeft de inspectie de aanbeveling dat over het geheel genomen versterking van de examencommissies is geboden. Een wettelijke verankering hiervan zoals voorzien in het wetsvoorstel Versterking Besturing die versterking biedt op het punt van onafhankelijkheid, deskundigheid, kwaliteitszorg en de rol van externen is hiertoe een goede eerste stap.

Boekhouder of wakend oog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s